Chính sách bảo hành

Đối với sản phẩm gây dị ứng cho khách hàng, trong vòng 48h ngay sau khi sử dụng sản phẩm, khách hàng cung cấp đầy đủ video hoặc hình ảnh xác nhận dị ứng do sản phẩm của LAcos gây nên, khách hàng sẽ được đổi sang dòng sản phẩm khác của LAcos hoặc được trả hàng, hoàn tiền 100% cho sản phẩm trả lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.